SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Bezpłatne kursy na księgowego I i/lub II stopnia

SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Zdobądź nowe umiejętności zawodowe

SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Podnieś swoje kwalifikacje

AKTUALNOŚCI

Kto może wziąć udział w szkoleniach

Zapoznaj się ze wskaźnikami projektu (zakładka o projekcie) i dowiedz się kto może wziąć udział w projekcie. Kursy przeznaczone są dla osób spełniających kryteria. Dedykowane są mieszkańcom powiatu staszowskiego i opatowskiego. Nie przegap okazji, skontaktuj się z nami.

O projekcie

Szkolenia odbywają się według  ustalonych grafików. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie 10-o osobowej grupy. Zapraszamy.

Umów się na podpisanie umowy

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt „Szansa na lepsze jutro” o numerze RPSW.08.05.03-26-0017/19 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 
Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych. Całkowita wartość projektu   889 250,00 PLN, w tym wkład UE   773 647,50 PLN.

Kursy odbywają się w Staszowie
Adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Staszowie
ul. Koszarowa 7

  Kontakt

  Telefon

  577-771-080

  Email

  biuro@szansanalepszejutro.com.pl

  Adres

  Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o.o.
  ul. Nowogrodzka 48/8
  00-695 Warszawa
  www.iro.com.pl