KURSY KSIĘGOWE

I i II stopnia

KURS I STOPNIA

Kurs na kandydata na księgowego I stopień będzie realizowany w 5 grupach liczących po 10 osób każda. Łącznie 50 osób.

Kurs trwa 12 dni, po 8 godzin lekcyjnych. Łączny wymiar godzin wynosi 96 godzin lekcyjnych.

Program kursu został przygotowany z myślą o osobach, które chcą przygotować się od podstaw do zawodu księgowego. Kursy realizowane są metodami wykładowo-warsztatowymi, interaktywnymi oraz aktywizującymi. Zajęcia odbywają się w kameralnych 10-o osobowych grupach. Zajęcia komputerowe obejmują wykorzystanie  programów księgowych.

Na kurs na kandydata na księgowego I stopnia zapraszamy 50 osób. Kursy przeznaczone są dla osób powyżej 18 r.ż. Szczególnie zapraszamy osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

KURS II STOPNIA

Kurs na kandydata na księgowego II stopnia będzie realizowany w 5 grupach liczących po 10 osób każda. Łącznie 50 osób.

Kurs trwa 20 dni, po 8 godzin lekcyjnych. Łączny wymiar godzin wynosi 160 godzin lekcyjnych.

Program kursu został przygotowany z myślą o osobach, które posiadają kwalifikacje w zakresie I stopnia i/lub tytuł technika rachunkowości lub tytuł magistra/dyplom licencjata o specjalności rachunkowość.

Zajęcia odbywają się w kameralnych 10-o osobowych grupach. Zajęcia komputerowe obejmują wykorzystanie  programów księgowych.

Na kurs na kandydata na księgowego II stopnia zapraszamy 50 osób. Kursy przeznaczone są dla osób powyżej 18 r.ż.

KURS I i II STOPNIA

Kurs na kandydata na księgowego I i II stopnia będzie realizowany w 6 grupach liczących po 10 osób każda. Łącznie 60 osób.

Kurs trwa 32 dni, po 8 godzin lekcyjnych. Łączny wymiar godzin wynosi 256 godzin lekcyjnych.

Program kursu został przygotowany z myślą o osobach, które chcą zdobyć komplementarną wiedzę z zakresu księgowości obejmującą zarówno podstawy jak i pogłębienie tematów związanych z zawodem księgowy.

Zajęcia odbywają się w kameralnych 10-o osobowych grupach. Zajęcia komputerowe obejmują wykorzystanie  programów księgowych.

Na kurs na kandydata na księgowego I i II stopnia zapraszamy 60 osób. Kursy przeznaczone są dla osób powyżej 18 r.ż. Szczególnie zapraszamy osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Przewidujemy utworzenie łącznie 16 grup

Zajęcia prowadzone są w godzinach:

MIEJSCE

Kursy odbywają się w Staszowie
Adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Staszowie ul. Koszarowa 7

Harmonogram grup

Warunkiem ustalenia harmonogramu oraz rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 10 osób.

Program kursów opiera się na nowoczesnych metodach nauczania, uwzględnia zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia prowadzane są przez profesjonalistów, osoby posiadające min. 5 letnie doświadczenie w zakresie księgowości i finansów oraz min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów księgowych.

Program szkolenia zawiera:

 • PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
 • ZAGADNIENIA PRAWA PODATKOWEGO (PIT, CIT, VAT)
 • ZAGADNIENIA PRAWA GOSPODARCZEGO, PRAWA PRACY, PRAWA CYWILNEGO
 • ROZRACHUNKI
 • OBRÓT MATERIAŁOWO/TOWAROWY
 • ŚRODKI TRWAŁE
 • EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW
 • EWIDENCJA WYROBÓW GOTOWYCH
 • KAPITUŁY (FUNDUSZE) ZASADNICZE I SPECJALNE
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 • ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
 • INWENTARYZACJA – ZAKRES ZALEŻNY OD STOPNIA KURSU