MÓJ SUKCES!

Bezpłatne kursy na księgowego I i/lub II stopnia

Mój sukces

Zdobądź nowe umiejętności zawodowe

Mój sukces

Podnieś swoje kwalifikacje

AKTUALNOŚCI

Kto może wziąć udział w szkoleniach

Zapoznaj się ze wskaźnikami projektu (zakładka o projekcie) i dowiedz się kto może wziąć udział w projekcie. Kursy przeznaczone są dla osób spełniających kryteria. Dedykowane są mieszkańcom powiatu staszowskiego i opatowskiego. Nie przegap okazji, skontaktuj się z nami.

O projekcie

Szkolenia odbywają się według  ustalonych grafików. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie 10-o osobowej grupy. Zapraszamy.

Umów się na podpisanie umowy

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt „Mój sukces!” o numerze RPSW.08.05.03-26-0091/19 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych. Całkowita wartość projektu   965 725,00 PLN, w tym wkład UE   840 180,75 PLN.

Kursy odbywają się w Staszowie
Adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Staszowie
ul. Koszarowa 7

 

Zapytania Ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostarczenia kursu

Zapytanie ofertowe na dostarczenie cateringu 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostarczenia egzaminu

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych postępowań w Bazie Konkurencyjności, wyłonione zostały następujące firmy:

1. Dostarczenie cateringu  (najem sprzętu) – Centrum Szkolenia Kadr Sp. z o.o.

2. Dostarczenie kursu – Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.

3. Dostarczenie egzaminu –  Katowicki Instytut Naukowo Medyczny Sp. z o.o.

4 + 11 =

Kontakt

Telefon

577-771-080

Email

biuro@szansanalepszejutro.com.pl

Adres

Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 48/8
00-695 Warszawa
www.iro.com.pl