MÓJ SUKCES!

Bezpłatne kursy na księgowego I i/lub II stopnia

Mój sukces

Zdobądź nowe umiejętności zawodowe

Mój sukces

Podnieś swoje kwalifikacje

AKTUALNOŚCI

Kto może wziąć udział w szkoleniach

Zapoznaj się ze wskaźnikami projektu (zakładka o projekcie) i dowiedz się kto może wziąć udział w projekcie. Kursy przeznaczone są dla osób spełniających kryteria. Dedykowane są mieszkańcom powiatu staszowskiego i opatowskiego. Nie przegap okazji, skontaktuj się z nami.

O projekcie

Szkolenia odbywają się według  ustalonych grafików. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie 10-o osobowej grupy. Zapraszamy.

Umów się na podpisanie umowy

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt „Mój sukces!” o numerze RPSW.08.05.03-26-0091/19 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych. Całkowita wartość projektu   965 725,00 PLN, w tym wkład UE   840 180,75 PLN.

 

8 + 11 =

Kontakt

Telefon

577-771-080

Email

biuro@szansanalepszejutro.com.pl

Adres

Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 48/8
00-695 Warszawa
www.iro.com.pl