KURSY KSIĘGOWE

I i II stopnia

KURS I STOPNIA

Kurs na kandydata na księgowego I stopień będzie realizowany w 5 grupach liczących po 10 osób każda. Łącznie 50 osób.

Kurs trwa 12 dni, po 8 godzin lekcyjnych. Łączny wymiar godzin wynosi 96 godzin lekcyjnych.

Program kursu został przygotowany z myślą o osobach, które chcą przygotować się od podstaw do zawodu księgowego. Kursy realizowane są metodami wykładowo-warsztatowymi, interaktywnymi oraz aktywizującymi. Zajęcia odbywają się w kameralnych 10-o osobowych grupach. Zajęcia komputerowe obejmują wykorzystanie programów: SYMFONIA i PŁATNIK.

Na kurs na kandydata na księgowego I stopnia zapraszamy 50 osób. Kursy przeznaczone są dla osób powyżej 18 r.ż. Szczególnie zapraszamy osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

KURS II STOPNIA

Kurs na kandydata na księgowego II stopnia będzie realizowany w 5 grupach liczących po 10 osób każda. Łącznie 50 osób.

Kurs trwa 23 dni, po 8 godzin lekcyjnych. Łączny wymiar godzin wynosi 184 godzin lekcyjnych.

Program kursu został przygotowany z myślą o osobach, które posiadają kwalifikacje w zakresie I stopnia i/lub tytuł technika rachunkowości lub tytuł magistra/dyplom licencjata o specjalności rachunkowość.

Zajęcia odbywają się w kameralnych 10-o osobowych grupach. Zajęcia komputerowe obejmują wykorzystanie programów: SYMFONIA i PŁATNIK.

Na kurs na kandydata na księgowego II stopnia zapraszamy 50 osób. Kursy przeznaczone są dla osób powyżej 18 r.ż.

KURS I i II STOPNIA

Kurs na kandydata na księgowego I i II stopnia będzie realizowany w 5 grupach liczących po 10 osób każda. Łącznie 50 osób.

Kurs trwa 35 dni, po 8 godzin lekcyjnych. Łączny wymiar godzin wynosi 280 godzin lekcyjnych.

Program kursu został przygotowany z myślą o osobach, które chcą zdobyć komplementarną wiedzę z zakresu księgowości obejmującą zarówno podstawy jak i pogłębienie tematów związanych z zawodem księgowy.

Zajęcia odbywają się w kameralnych 10-o osobowych grupach. Zajęcia komputerowe obejmują wykorzystanie programów: SYMFONIA i PŁATNIK.

Na kurs na kandydata na księgowego I i II stopnia zapraszamy 50 osób. Kursy przeznaczone są dla osób powyżej 18 r.ż. Szczególnie zapraszamy osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Przewidujemy utworzenie łącznie 15 grup

Harmonogram grup

Warunkiem ustalenia harmonogramu oraz rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 10 osób.

Program kursów opiera się na nowoczesnych metodach nauczania, uwzględnia zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia prowadzane są przez profesjonalistów, osoby posiadające min. 5 letnie doświadczenie w zakresie księgowości i finansów oraz min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów księgowych.

Program szkolenia zawiera:

 

 

 • PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
 • RACHUNKOWOŚC FINANSOWA
 • ZAGADNIENIA PRAWA PODATKOWEGO (PIT, CIT, VAT)
 • ZAGADNIENIA PRAWA GOSPODARCZEGO, PRAWA PRACY, PRAWA CYWILNEGO
 • ROZRACHUNKI
 • OBRÓT MATERIAŁOWO/TOWAROWY
 • ŚRODKI TRWAŁE
 • EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW
 • EWIDENCJA WYROBÓW GOTOWYCH
 • KAPITUŁY (FUNDUSZE) ZASADNICZE I SPECJALNE
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 • ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA
 • INWENTARYZACJA – ZAKRES ZALEŻNY OD STOPNIA KURSU