SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Bezpłatne kursy na księgowego I i/lub II stopnia

SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Zdobądź nowe umiejętności zawodowe

SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Podnieś swoje kwalifikacje

AKTUALNOŚCI

Kto może wziąć udział w szkoleniach

Zapoznaj się ze wskaźnikami projektu (zakładka o projekcie) i dowiedz się kto może wziąć udział w projekcie. Kursy przeznaczone są dla osób spełniających kryteria. Dedykowane są mieszkańcom powiatu staszowskiego i opatowskiego. Nie przegap okazji, skontaktuj się z nami.

O projekcie

Szkolenia odbywają się według  ustalonych grafików. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie 10-o osobowej grupy. Zapraszamy.

Umów się na podpisanie umowy

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt „ Szansa na lepsze jutro” o numerze RPSW.08.05.03-IZ.00-26-240/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Kursy odbywają się w Staszowie
Adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Staszowie
ul. Koszarowa 7

9 + 9 =

Kontakt

Telefon

577-771-080

Email

biuro@szansanalepszejutro.com.pl

Adres

Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 48/8
00-695 Warszawa
www.iro.com.pl